Schoolplan 2016-2020

Hierbij treft u het nieuwe schoolplan aan van de (V)SO De Widdonckschool Weert voor de periode 2016- 2020. De komende jaren staan wij voor de nieuwe uitdaging mede vorm te geven aan passende onderwijszorg voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Wij nemen een herkenbare positie in binnen de samenwerking met alle “kind-partners” opdat er geen kind thuis zit. Klik op de onderstaande link om direct naar het schoolplan te gaan.

 

 

Jaarplan 2016

Voor u ligt het jaarplan van SO De Widdonckschool Weert en VSO Widdonckschool Weert. In dit jaarplan wordt omschreven welke doelen onze school zich voor 2016 stelt. Uiteraard worden de doelen van het vorig schooljaar geëvalueerd.
Het jaarplan 2016 is onze concretisering van de Aloysius Stichting-notitie Koers 2012-2016, Sectorplan Sector Zuid 2012 – 2016 en het schoolplan (V)SO De Widdonckschool Weert 2012-2016.

 

 

Integrale veiligheid

Voorgekomen incidenten op scholen in het verleden benadrukten de noodzaak van een goed beschreven en geborgd veiligheidsplan voor iedere school. Vanuit de overheid zijn hiervoor richtlijnen en regelgeving gekomen.


De Aloysius Stichting heeft in de zomer van 2007 besloten dat alle scholen van de Stichting op uiterlijk 1 januari 2010 beschikken over een dergelijk veiligheidsplan. Het traject daar naar toe wordt ondersteund door de KPC Groep en de werkgroep veiligheid die valt onder de stuurgroep Kwaliteit. Hiertoe is door de stuurgroep Kwaliteit een opdracht geformuleerd:

  • Iedere school van de Aloysius Stichting heeft een integraal en bij de school passend veiligheidsplan ingevoerd onder leiding van de directie en ondersteund door de werkgroep veiligheid, waarbij zoveel mogelijk medewerkers bij het invoeringsproces zijn betrokken.

 

In de jaren daarna wordt het integrale veiligheidsplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld (borging). Het integrale en bij de school passende veiligheidsplan is een onderdeel van het schoolplan en het kwaliteitsbeleid van de Aloysius Stichting.
Tijdens de laatste bijeenkomst (10-09-2012) van de werkgroep op schoolniveau is aangegeven dat het document de functie van een “naslagwerk”, “verwijs- en bewaakdocument” dient te krijgen. Het is qua opbouw dusdanig ingericht dat het een lijvig document dreigt te worden. Voor inhoudelijkheid wordt verwezen naar schoolplan, jaarplan, schoolgids, etc.


Cyclisch, 4 op voorhand te plannen momenten per jaar, zal per bijeenkomst één domein besproken worden op actualiteit en acties. De acties zullen in een actielijst vastgelegd worden en iedere volgende bijeenkomst op evaluatie bezien worden. De laatste twee domeinen worden in de laatste bijeenkomst gekoppeld. Jaarlijks heeft het plan zodoende een update.

 

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl