Onze school

vso Widdonckschool Weert is een cluster 4-school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar bieden wij onderwijs op maat, rekening houdend met hun capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen. We proberen tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen die de leerling stelt, met als doel de leerling een nieuw perspectief te bieden.

 

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zoeken we steeds naar nauwe samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s), het regulier onderwijs, de jeugdhulpverlening, arbeidsinstellingen en het bedrijfsleven.

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl