Klachtenprocedure

Als een probleem tussen ouders/verzorgers en school zich niet één, twee, drie laat oplossen, kunnen beide partijen erbij gebaat zijn een derde in te schakelen. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Via bemiddeling van deze vertrouwenspersoon is het mogelijk om het onderliggende probleem op te lossen. Een vereiste is dat zo’n vertrouwenspersoon zich onpartijdig en onafhankelijk opstelt. Van belang is in elk geval dat hij als tussenpersoon de klacht onderzoekt, betrokkenen hoort en probeert hen nader tot elkaar te brengen.

 

Uw klacht kunt u richten aan: dhr. Chris Woerden (06-22723603).

 

Een vertrouwenspersoon wordt nogal eens verward met een contactpersoon. Op elke school is een contactpersoon aanwezig die de klager verwijst naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. Binnen onze schoolorganisatie is de contactpersoon: Dhr. W. Knippenbergh.

 

De Widdonckschool is aangesloten bij de VBKO klachtencommissie. Het adres van deze commissie luidt:

De Klachtencommissie voor het katholiek

Onderwijs, Postbus 82, 2508 EH Den Haag,

tel: 070 - 35 68 688

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl