MR - Informatie

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Door middel van Verkiezingen bepalen we wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

De deelraad MR so en vso Widdonckschool Weert bestaat uit:

Voorzitter en personeelsvertegenwoordiging so - .......

Oudervertegenwoordiging so - Karin Fonteijn

Oudervertegenwoordiging so - Doyna Wannemakers

Secretaris en personeelsvertegenwoordiging vso - Beike Kruijer

Oudervertegenwoordiging vso - Emmy Petit

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl