Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Waar stuurt u de aanmelding naar toe?

De aanmelding en de overige documenten kunnen worden opgestuurd naar:

vso Widdonckschool Weert

T.a.v.: Dhr. M. Voss

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

 

Hoe gaat het verder?

  • De aanmelding wordt gecontroleerd op volledigheid en inhoud en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen een ontvangstbevestiging. Eventueel ontbrekende gegevens worden in deze brief opnieuw opgevraagd.
  • Het dossier wordt beoordeeld door de Commissie van Begeleiding en een intake wordt gepland met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.
  • De Commissie van begeleiding bepaalt de startdatum of verwijzing naar de plaatsingslijst (als er geen plek is).
  • Over het plaatsingsadvies en mogelijke startdatum/verwijzing naar de plaatsingslijst worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd.
  • Als de leerling kan starten ontvangen ouder(s)/verzorger(s) en de leerling een uitnodiging voor een startgesprek met de mentor.

 

Vragen of informatie?

Voor verdere toelichting of informatie kunt u contact opnemen met de Zorgcoödinator van vso Widdonckschool Weert, Dhr. M. Voss. Deze is te bereiken via 0495-453399 of via maikel.voss@aloysiusstichting.nl.

 

Aanmelden

Hoe verloopt de aanmelding voor vso Widdonckschool Weert?

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via de website van de Aloysius Stichting.
Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Als u al een kennismakingsgesprek heeft gehad op onze school, dan kunt u dit ook aangeven. Is dat nog niet zo, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan schrijft u hem of haar daadwerkelijk in bij onze school en is uw kind officieel aangemeld. Mocht tijdens het kennismakingsgesprek blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

 

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl