Toelaatbaarheidsverklaring

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig om ingeschreven te worden in ons speciaal (voortgezet) onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De huidige school van uw kind kan u helpen bij het aanvragen van zo’n verklaring. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

 

Naast het aanmeldformulier dienen de volgende documenten toegevoegd te worden om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen:

  • Een kopie van de geldige beschikking van de CvI, zonder deze beschikking kan de leerling niet worden aangenomen.
  • een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de leerling of zorgpas waarop het BSN-nummer staat vermeld.
  • een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de ouder(s)/verzorger(s)
  • de  toestemmingsverklaring (getekend door ouder(s)/verzorger(s) en de leerling)
  • het laatste onderwijskundig rapport (niet ouder dan een half jaar)
  • het rapport dat ten grondslag ligt aan de cluster-4 beschikking *
  • een diagnose (bv.in het autistisch spectrum) gesteld door een bevoegd persoon

 

* Als u het rapport dat ten grondslag ligt aan de cluster-4 beschikking niet in uw bezit heeft kunt u ook het REC toestemming geven om het door te sturen naar VSO de Widdonckschool.

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl